‘Croesi’r Afon (live)’ [4:48] (The Alarm Welsh translation by Gareth Morlais), The Alarm

‘Croesi’r Afon (live)’ [4:48] (The Alarm
Welsh translation by Gareth Morlais), The Alarm
Lead Vocals:Mike Peters
Lyrics
:

Mae'r haul yn codi,
Gan wenu ar y brad.
Cam yw y cysgod
Sy'n syrthio ar fy ngwlad. ... Stormydd ar y gorwel ...Cymyiau yn y gwynt Sy'n chwipio baneri'r Ddraig Goch Yn gynt ac yn gynt
Mae duwch dwfn fy nghalon Yn pwyso arnaf i.
'Dwi 'mhell oddi cartre gwranda at fy nghri!

mi groesai'r afon drosot ti! ... Stormydd ar y gwynt ... Cymylau yn y gwynt
Oo, mi groesai'r afon drosot ti!
A'r cyffro'n gwneud i'm calon guro'n gynt ac yn gynt.-

Pelydrau'r haul sy'n llunio
Cysgod mawr y Mynydd Du,
Gan gellwair ar ein heniaith:
Pentre'n boddi dan y Ili.
Pa mor hir...
...	Cyn i'r frwydr droi yn ryfel?
...	Cyn i'r anafiadau frifo?
...	Cyn i'r gwaed lifo?
Mae'r argae yn adfeilio Dan bwysau'r hyn a wnaed. yfory, daw llifogydd ... Afonydd o waed.
Croesi'r Afon

Translation by Gareth Morais

(The sun is rising)
(Smiling at the betrayal) (Crooked is the shadow) (That falls on my land) (Storms on the horizon) (Clouds in the wind) (That whips up the Red Dragon Banner) (Faster and faster)
(The deep darkness in my heart)
(Presses on me)
(I'm far away from home)
(Listen to my cry!)

(I'd cross the river /die for You) (Storms on the horizon) (Clouds in the wind)

(And the excitement makes my heart beat) (Faster and faster)

( The suns rays etch)
(The massive shadow of the Black Mountain) (Jesting/cruelly laughing at our old language) (A village drowning in the water) (How long)
(Before the battle turns to war?) (Before the injuries hurt?) (Before the blood flows?) (The dam is crumbling) (Under the pressure of what has been done) (Tomorrow the floods will come) (Rivers of blood)
(Rivers to cross/Welsh idiom for to die)

Notes
:Welsh version of “Rivers To Cross”
Recorded Live for BBC Radio Wales/Radio Cymru
Engineered by Nigel Lewis
Mike Peters Notes
:

?
Dave Sharp Notes
:

?
Eddie MacDonald Notes
:

?
Nigel Twist Notes
:

?