‘Eiliadau Fel Hyn’ [5:16] (MacDonald/Peters), The Alarm

‘Eiliadau Fel Hyn’ [5:16] (MacDonald/Peters), The Alarm
Lead Vocals:Mike Peters
Lyrics
:

R�n i�n un o blant bach pum deg naw
�That�ll Be The Day� �n canu ar bob llaw
Cyn marw ar rhyw noson stormus ddu
Degawd newydd yn ein llaw
Ar drothwy y chwedegau draw
A geiriau Dylan yn s�n am fyd sy�n newid
Yng nghefn y car a�r gwynt yn ein gwallt
Yn chwerthin ar y byd wrth fomio lawr yr allt
Ninnau�n teithio�n bell gan fynd i nunlle

Chwe deg wyth ddaeth fel ergyd drwy�r tir
A�r wawr yn torri ar hunllef hir
A rhai yn canfod llais; rhaid oedd newid y byd
Ac un cam bach i ddyn, oedd fel llam mawr i ddynoloaeth
O, am rannu gefr yr eiliad honno nawr;
Ar gaeau Woodstock yn holl wres y nos
Ninnau�n mesur bob awr trwy ganu Roc�n�Rol
Gwrthdaro cenedlaethau wrth law

Eiliadau fel hyn
Sy�n aros yn fy meddwl i
Er I ninnau ddweud ffarwel
Eiliadau fel hyn
Yn aros yn fy meddwl i

Cyn I�r saithdegau ddod i ben
Yn Gracelands, tu �l i�r llen
Daeth diwedd trist i Frenin y cyfan
Ac Elvis, Beatles a�r Rolling Stones
Yn gadael y llwyfan mor wag ar eu h�l
Ond yn loetran fel ysbrydion  uwch fy mhen
Yn siapio ein bywydau ac yn llenwi pob can
Yn cynnal ein hysbryd  hyd yr oriau m�n
Ond rhywsut aethom ni ar goll yn llwyr

Eiliadau fel hyn
Sy�n aros yn fy meddwl i
Er I ninnau ddweud ffarwel
Eiliadau fel hyn
Yn aros yn fy meddwl I

Trwy strydoedd Llundain mewn hen dacsi du
A�r radio�n bloeddio i�th gofio di
�Imagine�; dy freuddwyd drosodd
Mi f�m i�n dawel iawn rhy hir
R�n innau�n gweld yn iawn, roedd pob dim mor glir
�Dwyt tithau ddim yn rhan o unrhyw gan
Roedd tristwch mawr tu �l i�r w�n
Soniaist ti rhywbeth am dyfu�n hen
Ac o brofi�r ing a�r gorfoledd

Notes
:Welsh version of “Moments In Time”
Mike Peters Notes
:

?
Dave Sharp Notes
:

?
Eddie MacDonald Notes
:

?
Nigel Twist Notes
:

?