‘Levis A Beiblau’ [4:59] (Mike Peters), Mike Peters

‘Levis A Beiblau’ [4:59] (Mike Peters), Mike Peters
Lead Vocals:Mike Peters
Lyrics
:

Dreifo lawr y draffordd mewn Cadillac
Un o'r hen ganeuon yn chwarae yn y bac
Paid gofyn le 'wy'n mynd, na phryd dda'I n�l
Ond glywes bod addewid yn yr uffern hyn
Ga'I lety mae'n debyg yn rhywle fan draw
A'r gwynt yn fain drwy'r ffenestri a'r baw
Dim ond teithiwr unig
Ar y fford I weld y Diawl
Levi's a Beiblau
Ymhobman dros y wlad
Dim ond cofebau'r
Addewidion sy'n llwch nawr dan fy nhraed
Levi's a Beiblau

Chwalu gan y storom chwalu gan y gwynt
Teimlo cysgod ysbryd cyndeidiau ar eu hynt
Am bob dyn anonest un sydd yn iawn
Mae'n anodd bod yn sant mewn byd fel hyn
Wrth edrych mla'n I'r pellter
Llety arall yn niwl
Mae'r car yn mynd I'r eitha'
A fi yn mynd I'r Diawl
Saf arno � saf arno a dos
Levi's a Beiblau

Notes
:Welsh Version of “Levis And Bibles”

Recorded at Sain Studios, Llandwrog, Wales
Produced by Mike Peters
Mixed by Risteard O’Monaigh & Field Marshall Slug
Engineered by Gethyn Evans

Mike Peters & The Poets:
Mike Peters – Guitar & Vocals
Field Marshall Slug – Electric Guitar, Acoustic Guitar & Backing Vocals
Jules Jones – Piano, Keyboards & Backing Vocals
Brychan Llyr – Rhythm guitar, mandorin & backing vocals
Emyr Penlan – Bass Guitar & Backing Vocals
Mike Peters Notes
:

?
Dave Sharp Notes
:

?
Eddie MacDonald Notes
:

?
Nigel Twist Notes
:

?