‘Fel Mae’r Afon’ [4:28] (Yr Alarm), The Alarm

‘Fel Mae’r Afon’ [4:28] (Yr Alarm), The Alarm
Lead Vocals:Mike Peters
Lyrics
:

Mor w�g yw'r dyfodol
Yn aros 'nawr i ti a fi;
Dim rhwystr o'r gorffennol,
Cerddwn lawr y ffordd yn hy'.
'R�l dod mor bell
'Does dim troi 'n�l i fod;

Na'i daflu i gyd i ffwrdd
Pan dry rhywbeth da yn sur;
'Does dim byd sy' wedi'i sgwennu
I ddweud pa ffordd rhaid i ni fynd.
'Dwi ddim ishio unrhyw sicrwydd,
Dim geiriau'n y graig,
Dim addewidion cadarn, Na, Na

Fel mae'r afon yn llifo i'r m�r,
Felly bywyd sy'n llifo'n ddi-dor
O gopa'r mynyddoedd i fynwes y m�r,
Felly'n bywyd sy'n ddi-dor.

'R�l llusgo'n traed rhy hir
Pob milltir sy'n bla;
Mae'n hen bryd i ni brofi,
Profi'n bod ni'n ddigon da;
'Does dim gwir fel y gwir
Sy'n herio dy feddwl di;
Rhaid wynebu'r ffaith, paid � bod mor syn,
Mae popeth gwerth i'w cael, i'w cael fan hyn.

Fel mae'r afon yn llifo i'r m�r,
Felly bywyd sy'n llifo'n ddi-dor
O gopa'r mynyddoedd i fynwes y m�r,
Felly'n bywyd sy'n ddi-dor.

Yr Alarm

Notes
:Welsh version of “Let The River Runs Its Course”
Mike Peters Notes
:

?
Dave Sharp Notes
:

?
Eddie MacDonald Notes
:

?
Nigel Twist Notes
:

?